ერთდღიანი ექსკურსიები

მიმართულებების მაგალითები შედგენილია თბილისის და მისი მიმდებარე ქალაქებისა და სხვა ტიპის დასახლებული პუნქტებისათვის. მიმართულებების კომბინირება შესაძლებელია. შინდისფრად აღნიშნული მარშრუტები ხელსაყრელია გომბორი-თელავის გზატკეცილის დამთავრების შემდეგ.
Bookmark and Share