მისია

წინანდლის საგანმანათლებლო ცენტრის მისიაა:

მუზეუმში საგანმანათლებლო საქმიანობის გააქტიურება, თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების (მეთოდების) დანერგვა და სამუზეუმო აუდიტორიის (ვიზიტორების, დამთვალიერებლების) გაფართოება. ამ მიზნით ცენტრი მოწოდებულია საერთო ინტერესები გამონახოს და პარტნიორული ურთიერთობები დაამყაროს განათლების სისტემის ყველა სუბიექტთან. დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო და მიზნობრივი პროგრამები, ჩაატაროს კონფერენციები, სემინარები და სხვა თემატური ღონისძიებები.

Bookmark and Share